JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Pressmeddelande

[2013-06-24] Förvaltningsrätten i Luleå

Förvaltningsrätten i Luleå har idag meddelat ett tjugotal domar i mål rörande radio och TV-avgift enligt lagen (1989:41) om finansering av radio och TV i allmänhetens tjänst (lagen om radio och TV-avgift). De nu meddelade domarna avser TV-avgift som påförts den enskilde av Radiotjänst i Kiruna AB på grund av innehav av dator. I samtliga fall som nu prövats har den enskildes överklaganden avslagits av förvaltningsrätten.

 

Av domarna framgår bland annat att det är innehavet av en TV-mottagare som grundar avgiftsskyldighet, men att definitionen av vad som är en TV-mottagare är avsett att vara teknikneutralt och följa utvecklingen. Eftersom många TV-bolag numera sänder hela sitt programutbud via internet väljer en stor del av allmänheten att ta del av utbudet på annat sätt än genom en traditionell TV-apparat. Även om en dator främst används till andra ändamål så är ett av dess användningsområden således numera enligt domstolen att ta emot TV-program. Även en dator måste därför enligt domstolen anses vara en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. Den är därför avgiftspliktig. Eftersom det är själva innehavet av utrustningen som är avgiftspliktigt har det förhållandet att den enskilde kanske inte använder sin dator för att se på TV-program ingen betydelse för avgiftsskyldigheten.

 

-        Det är många som överklagat Radiotjänsts beslut i den här frågan och det är bra att de första domarna nu har meddelats, säger Victoria Bäckström, lagman vid Förvaltningsrätten i Luleå. Vi har ytterligare ett par hundra överklaganden som avser delvis liknande fall. Dessa kommer nu att avgöras så snart det är möjligt.

 

Domarna kan komma att överklagas till Kammarrätten i Sundsvall. 

Senast ändrad: 2013-06-24

För mer information kontakta:

Victoria Bäckström
lagman
0920-29 54 90