JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Licensjakt efter lodjur

[2017-03-14] Förvaltningsrätten i Luleå

Förvaltningsrätten stoppar inte licensjakt efter lodjur i det Norra rov-djursförvaltningsområdet

Förvaltningsrätten i Luleå har meddelat dom i ett mål som gäller licensjakt efter lodjur i Västerbottens län.

Såväl ideella föreningar som enskilda har överklagat länsstyrelsens beslut.

Förvaltningsrätten har nu avslagit föreningarnas överklaganden. Det innebär att Länsstyrelsen i Västerbottens läns beslut består och att licensjakt tillåts inom vissa särskilt angivna områden under perioden 1 mars 2017 – 15 april 2017. De enskilda har däremot enligt förvaltningsrätten inte haft rätt att överklaga länsstyrelsens beslut om licensjakt. Deras överklaganden togs därför inte upp till prövning.

Enligt jaktförordningen får licensjakt efter lodjur ske om det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden. Förvaltningsrätten har bedömt att samtliga förutsättningar som krävs för licensjakt är uppfyllda.

Sammanfattningsvis har förvaltningsrätten bedömt att Länsstyrelsen i Västerbottens län har haft fog för sitt beslut och att det saknas skäl att ändra eller upphäva det överklagade beslutet.

Förvaltningsrätten har i tidigare beslut skrivit av målen om licensjakt avseende Västernorrlands och Jämtlands län eftersom samtliga lodjur som omfattades av länsstyrelsernas beslut fällts innan förvaltningsrättens slutliga prövning.

Domen eller besluten kan komma att överklagas till Kammarrätten i Sundsvall.


Bifogade filer:

Dom


Senast ändrad: 2017-03-14

För mer information kontakta:

Jenny Sandell
Rådman
0920-27 76 45
jenny.sandell@dom.se

Målnummer:

463-17