JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kamerabevakning

Förvaltningsrätten i Luleås lokaler kamerabevakas som en del i domstolens säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. inspelat material lagras i maximal 30 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning så kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Förvaltningsrätten i Luleå och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om det inte omfattas av sekretess.
Senast ändrad: 2019-03-05