JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Luleå är en av Sveriges tolv förvaltningsrätter. Domstolen är sedan oktober 2013 även landets fjärde migrationsdomstol. Domstolen har drygt 70 anställda och är Norrlands största domstol. Domstolen handlägger omkring 450 olika måltyper. Några av de vanligaste måltyperna är migrationsmål, socialförsäkringsmål, skattemål, tvångsmål, körkortsmål och mål enligt lagen om offentlig upphandling. Ett stort antal mål har EU-rättslig anknytning.
Senast ändrad: 2017-12-07